:: สำหรับนักเรียน ::
เลขประจำตัวนักเรียน 
 
เลขประชาชน 13 หลัก 
 
:: สำหรับครูผู้สอนกิจกรรม ::
   :: สำหรับครูที่ปรึกษา ::
   ตรวจสอบการลงทะเบียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรม
 1. เริ่มลงทะเบียนระหว่างวันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562
 2. นักเรียน 1 คน เลือกกิจกรรมให้ ครบ 3 กิจกรรม  โดยกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำกัน
 3. การเข้าใช้งาน ให้ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 4. ค้นหารหัสกิจกรรม เพื่อแสดงรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มค้นหา
 5. เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 6. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มยืนยัน
 7. ทำตามขั้นตอนที่ 4-6 จนกิจกรรมเลือกครบ 3 กิจกรรม
 8. กดปุ่มพิมพ์ผลการลงทะเบียน เพื่อนำส่งครูที่ปรึกษา
 9. กดปุ่มออกจากระบบ


ประชาสัมพันธ์

 1. กรณีนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะ ไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้

 2. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน เข้ากิจกรรมที่ยังไม่เต็ม

ปฏิทินตารางเรียน