:: สำหรับนักเรียน ::
เลขประจำตัวนักเรียน 
 
เลขประชาชน 13 หลัก 
 


ลงทะเบียนเฉพาะ ม.1 , ม.2 และ ม.3
ยกเว้นห้องเรียนพิเศษ

   รายชื่อกิจกรรม ม.3 
:: สำหรับครูผู้สอนกิจกรรม ::
   :: สำหรับครูที่ปรึกษา ::
   ตรวจสอบการลงทะเบียน (สำหรับครูที่ปรึกษา)

 

:: ขั้นตอนการลงทะเบียนกิจกรรม ::

 1. เริ่มลงทะเบียนวันที่ 4 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป
 2. นักเรียน 1 คน เลือกกิจกรรมให้ ครบ 4 กิจกรรม  โดยกิจกรรมจะต้องไม่ซ้ำกัน
 3. การเข้าใช้งาน ให้ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน และ เลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
 4. เลือกกลุ่มกิจกรรมที่สนใจ แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 5. ตรวจสอบรายละเอียดกิจกรรม แล้วกดปุ่มยืนยัน
 6. ทำตามขั้นตอนที่ 4-5 จนกิจกรรมเลือกครบ 4 กิจกรรม
 7. กดปุ่มพิมพ์ผลการลงทะเบียน เพื่อนำส่งครูที่ปรึกษา
 8. กดปุ่มออกจากระบบ


:: ประชาสัมพันธ์ ::

 
1. กรณีนักเรียนต้องการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมจะ ไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนได้

2. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เข้ามาเลือกกิจกรรมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะเลือกกิจกรรมให้กับนักเรียน เข้ากิจกรรมที่ยังไม่เต็ม

 

ปฏิทินเวลาเรียน