เข้าสู่ระบบบันทึกเวลาปฏิบัติหน้าที่
(เฉพาะบุคลากรที่ Work From Home)

 

เลขประชาชน
:
รหัสผ่าน (sgs)
:
 

 

**รหัสผ่าน เดียวกับ ระบบบันทึกเกรดนักเรียน**

คู่มือการใช้งาน