ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  81 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   1941  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1929  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  12  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  110  คน