ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                          ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2566  เป็นต้นไป

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  79 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   1943  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1894  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  49  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  90  คน