วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
1.1
37
0
0
0
37
1.2
40
0
0
0
40
1.3
40
0
0
0
40
1.4
40
0
0
0
40
1.5
40
0
0
0
40
1.6
40
0
0
0
40
1.7
40
0
0
0
40
1.8
40
0
0
0
40
1.9
40
0
0
0
40
1.10
40
0
0
0
40
1.11
40
0
0
0
40
รวม
437
0
0
0
437

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student61/index_report_m.php on line 912