วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
2.1
34
0
0
0
34
2.2
50
0
0
0
50
2.3
50
0
0
0
50
2.4
50
0
0
0
50
2.5
49
0
0
0
49
2.6
48
0
0
0
48
2.7
49
0
0
0
49
2.8
50
0
0
0
50
2.9
49
0
0
0
49
2.10
50
0
0
0
50
รวม
479
0
0
0
479

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student61/index_report_m.php on line 912