วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
3.1
33
0
0
0
33
3.2
48
0
0
0
48
3.3
48
0
0
0
48
3.4
50
0
0
0
50
3.5
48
0
0
0
48
3.6
47
0
0
0
47
3.7
42
0
0
0
42
3.8
47
0
0
0
47
3.9
43
0
0
0
43
3.10
46
0
0
0
46
รวม
452
0
0
0
452

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student61/index_report_m.php on line 912