วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
5.1
30
0
0
0
30
5.2
48
0
0
0
48
5.3
48
0
0
0
48
5.4
41
0
0
0
41
5.5
33
0
0
0
33
5.6
24
0
0
0
24
รวม
224
0
0
0
224

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student61/index_report_m.php on line 912