วันอาทิตย์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
6.1
28
0
0
0
28
6.2
48
0
0
0
48
6.3
46
0
0
0
46
6.4
40
0
0
0
40
6.5
40
0
0
0
40
6.6
17
0
0
0
17
รวม
219
0
0
0
219

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student61/index_report_m.php on line 912