วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
35
0
1
0
สมบูรณ์
1.2
38
36
1
1
0
สมบูรณ์
1.3
40
39
0
1
0
สมบูรณ์
1.4
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
1.5
40
39
0
1
0
สมบูรณ์
1.6
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
1.7
40
39
0
1
0
สมบูรณ์
1.8
40
39
0
1
0
สมบูรณ์
1.9
40
39
0
1
0
สมบูรณ์
1.10
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
1.11
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
รวม
434
434
1
7
-8

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912