วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
13
0
0
23
1.2
39
9
0
0
30
1.3
40
11
0
0
29
1.4
40
10
0
0
30
1.5
40
10
0
0
30
1.6
40
11
0
0
29
1.7
40
11
0
0
29
1.8
40
10
0
0
30
1.9
40
10
0
0
30
1.10
40
4
0
0
36
1.11
40
6
0
0
34
รวม
435
105
0
0
330

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912