วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
2.1
37
14
0
0
23
2.2
40
17
0
0
23
2.3
40
5
0
0
35
2.4
40
10
0
0
30
2.5
40
8
0
0
32
2.6
40
8
0
0
32
2.7
40
7
0
0
33
2.8
40
3
0
0
37
2.9
40
6
0
0
34
2.10
40
4
0
0
36
2.11
40
2
0
0
38
รวม
437
84
0
0
353

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912