วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
4.1
35
3
0
0
32
4.2
38
7
0
0
31
4.3
40
4
0
0
36
4.4
40
1
0
0
39
4.5
39
1
0
0
38
รวม
191
16
0
0
175

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912