วันพฤหัสบดีที่ 2 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
6.1
30
0
0
0
30
6.2
45
0
0
0
45
6.3
50
0
0
0
50
6.4
41
0
0
0
41
6.5
34
0
0
0
34
6.6
24
0
0
0
24
รวม
224
0
0
0
224

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912