กรุณาเลือกระดับชั้น เพื่อเข้ากลุ่มไลน์สำหรับรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน