โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ " เพชรพุทธา "
ครั้งที่  13   ประจำปีการศึกษา  2561

ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

วันที่ 9 ม.ค. - 4 ก.พ. 62
ดำเนินการได้
หลังลงทะเบียนสมัคร
 
วันที่ 13 ก.พ. 62
วันที่ 18 ก.พ. 62

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **