โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ " เพชรพุทธา "
ครั้งที่  14   ประจำปีการศึกษา  2562

ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

วันที่ 6 ม.ค. - 31 ม.ค. 63
ดำเนินการได้
หลังลงทะเบียนสมัคร
 
วันที่ 19 ก.พ. 63
วันที่ 24 ก.พ. 63

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **