โครงการสอบแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ "เพชรพุทธา"
ครั้งที่ 15   ประจำปีการศึกษา  2565

ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์

วันที่ 1 ธ.ค. - 28 ธ.ค. 65
วันที่ 3 ม.ค. 66
 
วันที่ 25 ม.ค. 66
วันที่ 1 ก.พ. 66

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **