รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
2.1
38
37
1
ยังไม่ครบ
2.2
40
40
0
สมบูรณ์
2.3
40
40
0
สมบูรณ์
2.4
40
40
0
สมบูรณ์
2.5
40
40
0
สมบูรณ์
2.6
41
41
0
สมบูรณ์
2.7
39
39
0
สมบูรณ์
2.8
40
40
0
สมบูรณ์
2.9
40
40
0
สมบูรณ์
2.10
40
40
0
สมบูรณ์
2.11
37
37
0
สมบูรณ์