ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  74 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   1954  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1949  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  5  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  87  คน