รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
4.1
35
35
0
สมบูรณ์
4.2
40
39
1
ยังไม่ครบ
4.3
40
40
0
สมบูรณ์
4.4
40
40
0
สมบูรณ์
4.5
40
39
1
ยังไม่ครบ