รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
5.1
35
35
0
สมบูรณ์
5.2
37
37
0
สมบูรณ์
5.3
39
39
0
สมบูรณ์
5.4
39
39
0
สมบูรณ์
5.5
40
40
0
สมบูรณ์