ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  67 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   1933  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1947  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  -14  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  89  คน