ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  80 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   1941  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1932  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  9  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  113  คน