ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  72 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2004  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1915  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  89  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  838  คน