แสดงรายชื่อชุมนุม มัธยมศึกษาตอนต้น

รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
101
    ภาษาไทยสร้างสรรค์วรรณศิลป์
32 / 32
102
    คลินิกภาษาไทย
32 / 32
103
    ภาษาไทยใช้ไม่ยาก
32 / 32
104
    คนพอเพียง
31 / 32
105
    เข้าใจตนเองและค้นหาเป้าหมายชีวิต
31 / 32
106
    Paper
31 / 32
107
    ห้องสมุด
33 / 32
108
    อนุรักษ์วรรณคดี
31 / 32
109
    เวทคณิต
31 / 32
110
    คิดเลขเร็ว
32 / 32
111
    โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี
30 / 32
112
    Techno-ok
29 / 32
113
    วิทย์สนุกรอบตัว
32 / 32
114
    คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
35 / 32
115
    สนุกกับคอมพิวเตอร์
32 / 32
116
    วิทย์หรรษา
31 / 32
117
    ส่งเสริมสุขภาพ ชาวพุทธา
31 / 32
119
    มหัศจรรย์แผนที่เข็มทิศกับถิ่นที่อยู่
31 / 32
120
    สนุกกับงานประดิษฐ์ดอกไม้จากดินไทย
32 / 32
121
    สังคมอุดมปัญญา
32 / 32
122
    สังคมน่ารู้
33 / 32
123
    ศาสนาพาเพลิน
30 / 32
124
    ศาสนสัมพันธ์
32 / 32
125
    Billboard record breaker
30 / 32
126
    Listen to English
28 / 32
127
    ภาษาญี่ปุ่นพาเพลิน
30 / 32
128
    ภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ ครูจันทกานต์
30 / 32
129
    ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้
32 / 32
130
    สื่อสร้างสรรค์ภาษาจีนพาสนุก
31 / 32
131
    I Love Japanese
28 / 32
132
    ญี่ปุ่นหรรษา
32 / 32
133
    Chinese for fun
32 / 32
134
    การเขียนตัวอักษร(การ์ตูน)
31 / 32
135
    ศิลป์สร้างสรรค์
31 / 32
136
    สรรค์สร้างศิลป์
30 / 32
137
    พากเพียรเรียนงานอาชีพ
31 / 32
138
    จิตอาสาพัฒนาโรงอาหาร
32 / 32
139
    จิปาถะ
30 / 32
140
    ความรู้ คู่สุขภาพ
32 / 32
141
    คีตะมวยไทย
32 / 32
142
    Sport for a better life
31 / 32
143
    พลศึกษาน่ารู้
44 / 32
145
    จิตอาสาเยาวสตรี
15 / 0
146
    Graphic design
6 / 0
147
    ธนาคารโรงเรียน
17 / 8
148
    ดนตรีไทย
8 / 0
149
    คีตนาฏยศิลป์
10 / 0
150
    วงโยธวาทิต
11 / 0