ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุม
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป
 
   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  78 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2035  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1988  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  47  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  103  คน