แสดงรายชื่อชุมนุม มัธยมศึกษาตอนปลาย

รหัส
ชื่อชุมนุม
จำนวนสมัคร
401
    ภาษาไทยภาษาศิลป์
11 / 20
402
    คนพอเพียง
19 / 20
403
    คณิตคิดเร็ว
3 / 20
404
    SUDOKU
20 / 20
405
    TO BE NUMBER ONE
19 / 20
406
    คณิตศาสตร์พาเพลิน
20 / 20
407
    Bioclub
20 / 20
408
    สนุกกับชีววิทยา
19 / 20
409
    Chemistry creative
9 / 20
410
    Genetics Biology (เฉพาะสายวิทย์)
1 / 20
412
    ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์รุ่นเยาว์
10 / 10
413
    ฟิสิกส์ง่ายนิดเดียว
15 / 20
414
    สนุกคิด
11 / 20
415
    ส่งเสริมสุขภาพ ชาวพุทธา
12 / 20
416
    ธนาคารโรงเรียน
20 / 20
417
    งานประดิษฐ์
20 / 20
418
    สังคมศึกษา
21 / 20
419
    บทเพลงสื่อความหมาย
20 / 20
420
    Sassy English ภาษาอังกฤษสุดแซ่บ
23 / 20
421
    ภาษาจีน
20 / 20
422
    อังกฤษต้องรู้
13 / 20
423
    Japanses is fun !
21 / 20
424
    ดนตรี
25 / 20
425
    พากเพียรเรียนงานอาชีพ
17 / 20
426
    Graphic design
20 / 20
427
    นาฏศิลป์
13 / 0
428
    อพม.น้อย
21 / 0
429
    นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 1
26 / 200
430
    นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 2
62 / 200
431
    นักศึกษาวิชาทหาร ปีที่ 3
67 / 200