ยินดีต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ระบบการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

                          ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

                 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนชุมนุม เพื่อช่วยอำนวย
     ความสะดวกให้กับนักเรียน และคุณครูผู้สอนกิจกรรมในการประเมินผลกิจกรรมชุมนุม


        นักเรียนสามารถลงทะเบียนชุมนุมได้ตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

   
สถิติ
  • กิจกรรมทั้งหมด  70 กิจกรรม
  • นักเรียนทั้งหมด   2004  คน
  • นร.เลือกกิจกรรมแล้ว  1989  คน
  • นร.ยังไม่เลือกกิจกรรม  15  คน
  • ครูที่ปรึกษากิจกรรม  98  คน