วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
2.1
37
35
0
2
0
สมบูรณ์
2.2
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
2.3
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
2.4
40
39
0
1
0
สมบูรณ์
2.5
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
2.6
40
38
2
0
0
สมบูรณ์
2.7
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
2.8
40
40
0
0
0
สมบูรณ์
2.9
40
36
3
1
0
สมบูรณ์
2.10
40
38
2
0
0
สมบูรณ์
2.11
38
37
1
0
0
สมบูรณ์
รวม
435
435
8
4
-12

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912