วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
2.1
37
0
0
0
37
2.2
40
0
0
0
40
2.3
40
0
0
0
40
2.4
40
0
0
0
40
2.5
40
0
0
0
40
2.6
40
0
0
0
40
2.7
40
0
0
0
40
2.8
40
0
0
0
40
2.9
40
0
0
0
40
2.10
40
0
0
0
40
2.11
40
0
0
0
40
รวม
437
0
0
0
437

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912