กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
       

 

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
435
134
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
437
129
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
470
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
191
15
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
191
4
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
224
0
0
0
0
รวม
1949
283
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **