กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
  รายงานสรุปการมาโรงเรียนประจำเดือน

 

วันอาทิตย์ที่ 26 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
432
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
432
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
475
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
195
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
191
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
224
0
0
0
0
รวม
1950
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **