กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
       

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
434
387
1
3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
435
310
1
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
472
390
12
8
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
193
171
0
3
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
191
158
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
224
143
0
3
0
รวม
1949
1560
14
18
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **