กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
  รายงานสรุปการมาโรงเรียนประจำเดือน

 

วันพฤหัสบดีที่ 18 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
434
398
3
4
291
มัธยมศึกษาปีที่ 2
435
321
1
1
90
มัธยมศึกษาปีที่ 3
475
410
7
7
44
มัธยมศึกษาปีที่ 4
193
149
0
1
36
มัธยมศึกษาปีที่ 5
191
176
0
1
6
มัธยมศึกษาปีที่ 6
224
149
0
0
4
รวม
1952
1604
11
14
472

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **