กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
       

 

วันอังคารที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
435
387
7
9
132
มัธยมศึกษาปีที่ 2
437
292
8
1
80
มัธยมศึกษาปีที่ 3
470
327
10
9
28
มัธยมศึกษาปีที่ 4
191
174
0
0
3
มัธยมศึกษาปีที่ 5
191
137
0
2
3
มัธยมศึกษาปีที่ 6
224
89
3
6
1
รวม
1949
1407
28
27
248

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **