วันจันทร์ที่ 16 เดือนกันยายน พ.ศ. 2562

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
3.1
35
33
0
2
0
สมบูรณ์
3.2
49
48
0
1
0
สมบูรณ์
3.3
49
46
0
3
0
สมบูรณ์
3.4
49
49
0
0
0
สมบูรณ์
3.5
50
50
0
0
0
สมบูรณ์
3.6
50
48
1
1
0
สมบูรณ์
3.7
50
41
5
4
0
สมบูรณ์
3.8
45
45
0
0
0
สมบูรณ์
3.9
47
44
1
2
0
สมบูรณ์
3.10
50
49
1
0
0
สมบูรณ์
รวม
474
474
8
13
-21

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912