วันเสาร์ที่ 30 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
3.1
33
0
0
0
33
3.2
49
0
0
0
49
3.3
49
0
0
0
49
3.4
49
0
0
0
49
3.5
50
0
0
0
50
3.6
48
0
0
0
48
3.7
50
0
0
0
50
3.8
45
0
0
0
45
3.9
47
0
0
0
47
3.10
50
0
0
0
50
รวม
470
0
0
0
470

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student62/index_report_m.php on line 912