กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลนักเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
 
       
       

 

วันเสาร์ที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ไม่เข้าแถว
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
450
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
468
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
475
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
201
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
200
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
210
0
0
0
0
รวม
2004
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **