วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าแถว
ไม่เข้าแถว
ลา
สาย
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
434
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
452
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
459
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
195
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
202
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
200
0
0
0
0
รวม
1942
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **