นักเรียนสามารถชำระเงินผ่าน

Mobile Banking Application ทุกธนาคาร โดยสแกน QR Code หรือ Barcode

เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

คลิกเพื่อตรวจสอบ


 

** โปรแกรมแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **