นักเรียนเข้าสู่ระบบ
  เลขรหัสนักเรียน :  
เลขประจำตัวประชาชน :  

นักเรียน ม.1 และ ม.4 เข้าสู่ระบบเพื่อพิมพ์ใบ Payment ค่าบำรุงการศึกษาและชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย

คลิกตรวจสอบเลขรหัสนักเรียน