รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
1.1
36
36
0
สมบูรณ์
1.2
44
44
0
สมบูรณ์
1.3
44
42
2
ยังไม่ครบ
1.4
44
44
0
สมบูรณ์
1.5
44
44
0
สมบูรณ์
1.6
44
44
0
สมบูรณ์
1.7
44
37
7
ยังไม่ครบ
1.8
44
43
1
ยังไม่ครบ
1.9
43
43
0
สมบูรณ์
1.10
44
44
0
สมบูรณ์
1.11
43
36
7
ยังไม่ครบ