เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป

 

 

 

 

ข้อแนะนำสำหรับการลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์

             1. เข้าสู่ระบบด้วยเลขประจำตัวนักเรียน และเลขประจำตัวประชาชน
             2. ถ้าไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ ให้ทำการติดต่อ ครูเอกกมล  เรืองเดช ที่ห้อง Server อาคารชินสีห์ชั้น 2
             3. เมื่อเลือกชุมนุมได้แล้ว ให้กดปุ่มลงทะเบียน ระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนอีกครั้ง
             4. ไม่สามารถแก้ไขการลงทะเบียนชุมนุมได้  นักเรียนควรตรวจสอบกิจกรรมที่ลงทะเบียนก่อนที่จะกดปุ่ม "ยืนยันการลงทะเบียน"