รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
3.1
35
35
0
สมบูรณ์
3.2
40
39
1
ยังไม่ครบ
3.3
43
42
1
ยังไม่ครบ
3.4
41
39
2
ยังไม่ครบ
3.5
40
40
0
สมบูรณ์
3.6
39
39
0
สมบูรณ์
3.7
39
38
1
ยังไม่ครบ
3.8
39
38
1
ยังไม่ครบ
3.9
44
39
5
ยังไม่ครบ
3.10
37
37
0
สมบูรณ์
3.11
39
38
1
ยังไม่ครบ