รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
4.1
36
36
0
สมบูรณ์
4.2
44
43
1
ยังไม่ครบ
4.3
43
43
0
สมบูรณ์
4.4
44
44
0
สมบูรณ์
4.5
44
36
8
ยังไม่ครบ