รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
5.1
36
36
0
สมบูรณ์
5.2
42
41
1
ยังไม่ครบ
5.3
44
43
1
ยังไม่ครบ
5.4
44
44
0
สมบูรณ์
5.5
44
44
0
สมบูรณ์