รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
6.1
33
33
0
สมบูรณ์
6.2
35
34
1
ยังไม่ครบ
6.3
42
40
2
ยังไม่ครบ
6.4
38
33
5
ยังไม่ครบ
6.5
40
21
19
ยังไม่ครบ