วันอาทิตย์ที่ 27 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
เข้าโรงเรียน
ขาด
ลา
ไม่ทราบสถานะ
สถานะ
รายละเอียด
3.1
37
0
0
0
37
3.2
42
0
0
0
42
3.3
44
0
0
0
44
3.4
39
0
0
0
39
3.5
40
0
0
0
40
3.6
36
0
0
0
36
3.7
36
0
0
0
36
3.8
41
0
0
0
41
3.9
40
0
0
0
40
3.10
39
0
0
0
39
รวม
434
0
0
0
434

 

 

 

 


Warning: mysql_free_result() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/html/ict/student63/index_report_m.php on line 912