ครูที่ปรึกษาเข้าสู่ระบบ
เลขบัตรประชาชน :  
รหัสผ่าน :  

 

ครูที่ปรึกษาสามารถเข้าระบบได้ในวันที่ 2 ก.ค. 63 เป็นต้นไป

 

หมายเหตุ  รหัสผ่านเดียวกันกับระบบ sgs/ชุมนุม/ลดเวลาเรียน