กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
       

 

วันอังคารที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
486
90
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
438
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
439
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
258
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
149
37
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
188
0
0
0
0
รวม
1958
127
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **