กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
       

 

วันพุธที่ 28 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
485
436
0
4
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
439
345
1
8
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
439
276
3
2
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
257
130
2
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
151
140
1
1
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
188
93
3
1
0
รวม
1959
1421
10
17
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **