กลุ่มไลน์ห้องเรียนเพื่อรับข้อมูลข่าวสารโรงเรียน
(สำหรับผู้ปกครองและครูที่ปรึกษา)
  ระบบตัดคะแนนความประพฤติ  
       

 

วันอังคารที่ 3 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2566  

ระดับชั้น
นักเรียนทั้งหมด
มาโรงเรียน
ขาด
ลา
ออกโรงเรียน
หัวหน้าระดับ
รายละเอียด
มัธยมศึกษาปีที่ 1
482
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 2
437
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 3
434
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 4
254
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 5
147
0
0
0
0
มัธยมศึกษาปีที่ 6
187
0
0
0
0
รวม
1941
0
0
0
0

 

** โปรแกรมจะแสดงผลได้ดี ควรเปิดด้วย Browser Chrome **