รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
2.1
36
36
0
สมบูรณ์
2.2
45
45
0
สมบูรณ์
2.3
44
43
1
ยังไม่ครบ
2.4
45
45
0
สมบูรณ์
2.5
45
44
1
ยังไม่ครบ
2.6
45
45
0
สมบูรณ์
2.7
45
44
1
ยังไม่ครบ
2.8
45
42
3
ยังไม่ครบ
2.9
45
41
4
ยังไม่ครบ
2.10
45
38
7
ยังไม่ครบ
2.11
45
39
6
ยังไม่ครบ